Seu electrònica

Data i hora oficials
21/1/2018  13:26

Estructura i Certificats digitals

Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://www.seu.cat/dipsalut. Dipsalut es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça. També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica les següents adreces i els corresponents certificats:

Tràmits electrònics
URL: https://aplicacions.dipsalut.cat
Emès per a : Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS-1 : Certificat dispositiu servidor segur

SIMSAP
URL: https://simsap.dipsalut.cat
Emès per a : Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS-1 : Certificat dispositiu servidor segur

Sistemes de signatura digital acceptats

Dipsalut admet, en les seves relacions per mitjans electrònics, sistemes de signatura electrònica conformes a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica i adequats per garantir la identificació dels participants, i si escau, l'autenticitat i integritat dels documents electrònics.
Les persones físiques poden fer servir, en tot cas, els sistemes de signatura electrònica incorporats en el Document Nacional d'Identitat electrònic (DNI-e) i podran emprar el certificat idCAT emès per CATCert. [www.catcert.cat]. Les administracions públiques catalanes podran utilitzar qualsevol dels certificats que emet CATCert [www.catcert.cat]. Les persones jurídiques, entitats privades, etc... podran utilitzar qualsevol dels certificats classificats per CATCert [www.catcert.cat]

Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats a  DIPSALUT s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el registre d'entrada i sortida.