Seu electrònica

Data i hora oficials
18/12/2017  4:14

Subvencions a entitats, particulars, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre de l'Espluga de Francolí

OBERTA CONVOCATÒRIA PER L’ANY 2017

Per decret de l’alcaldia de data 4 d'abril de 2017 s'ha resolt aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions als clubs, entitats esportives i culturals, les quals es regiran amb les bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats, particulars, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre de l’Espluga de Francolí, publicades al BOPT del dia 11 de juliol de 2016

Objecte de la convocatòria: FOMENTAR LES ACTIVITATS QUE ES REALITZIN EN L’ÀMBIT CULTURAL, SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU I ANÀLEGS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL.

  • Les sol·licituds s’emplenaran en el model oficial, el qual es pot obtenir en aquest apartat o sol·licitar-la directament a les oficines municipals.
  • El termini per a presentar les SOL·LICITUDS finalitza el dia 15 de maig de 2017. Es podran presentar les sol·licituds al registre de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i  per via telemàtica. Si s’escull per via telemàtica cal omplir i signar digitalment el document de sol·licitud, o bé el de justificació, quan pertoqui, que trobareu a l'apartat de la dreta: descàrrega de documents, i enviar-los adjunts a través del model d’instància genèrica que es troba a aquí
  • Totes les sol·licituds presentades amb posterioritat a la data indicada en el punt anterior es consideraran desestimades.
  • El termini de presentació de les JUSTIFICACIONS de les subvencions és el dia 1 de desembre de 2017 (aquest inclós)