Seu electrònica

Data i hora oficials
19/2/2018  14:56

Urbanisme

Text refós del Pla General d'Ordenació d'Igualada

La planificació urbanística de la ciutat d'Igualada es porta a terme mitjançant el planejament urbanístic general, que és integrat pel Pla Territorial Parcial de les Comarques centrals, el Pla Director Urbanístic de la Conca d'Òdena, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i les normes de planjament urbanístic.

Alhora, el planejament urbanístic general es desenvoluipa per mitjà del planejament urbanístic derivat que és l'integrat pels plans especials urbanístics, pels plans de millora urbana, pels plans parcials urbanístics i pels plans parcials urbanístics de delimitació.

El vigent Pla General d'Ordenació va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, l'any 1986. Les modificacions puntuals efectuades amb posterioritat van ser recollides en el Text Refós del Pla general d'Ordenació, aprovat per la Comisió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el dia 15 de juny de 2005.

Finalment, indicar que amb posterioritat a l'aprovació del Text Refós del Pla General d'Ordenació l'any 2005, s'han dut a terme diverses modificacions puntuals que afecten a l'articulat d'aquest Text Refós i que poden consultar-se al Registre de Planejament Vigent Urbanístic de Catalunya.

 

Text refós del Pla General d'Ordenació d'Igualada

Instruments de Planejament Vigent Urbanístic de Catalunya

Cartografia Text Refós Pla General d'Ordenació d'Igualada