Seu electrònica

Data i hora oficials
30/4/2017  1:13

Seu electrònica

L'accés electrònic a la vostra EMD amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Joan Fumat és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Entitat Menor Descentralitzada difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Joan Fumat.

Tràmits per internet