Seu electrònica

Data i hora oficials
22/1/2017 8:59

Formularis

En aquest apartat us facilitem l'accés a diferents formularis oficials.

Els documents que podeu consultar podran iniciar el corresponent procediment administratiu una vegada s'hagin emplenat correctament i s'hagin presentat, personalment o per mitjà de representant degudament legitimat, a l'OGI , Oficina de Gestió Integrada, de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

Important: Abans d'emplenar els formularis cal que els guardeu al vostre ordinador o dispositiu. En cas contrari, les dades introduïdes es perdran. Només el podreu imprimir

 

Formularis en PDF

Compromís per prestar el servei de bars a les carpes de Festa Major 2016

Sol·licitud general

Sol·licitud activitat

Preinscripció marrecs 2016-2017

Sol·licitud accés informació pública

Autorització notificacions per mitjans electrònics

Sol·licitud transferència bancària

Sol·licitud casament civil

Sol·licitud certificat empadronament històric

Sol·licitud/renovació llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos

Sol·licitud de llicència d’utilització de la via pública per a l’entrada de vehicles a edificis particulars (guals)

Comunicació d’ocupació temporal de la via pública per activitat

Sol·licitud instal·lació terrasses

Inscripció a tallers i cursos municipals

Inscripció escoles esportives municipals

Declaració de Residus

 

 Subvencions IBI 2015

Subvencions IBI 2014 - Persones propietàries de l’habitatge habitual

 

 Subvencions IBI 2014 - Persones arrendatàries de l’habitatge habitual

 

 Ajuts per a la rehabilitació d’edificis 2015

 

 

 

 Sol·licituds de llicència o comunicació d’obres i altres llicències urbanístiques


Sol·licituds de llicència, comunicació i/o transmissió d'activitats

Sol·licitud autorització sanitària establiments minoristes de carn fresca i derivats

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d’edificis

Sol·licitud targeta armes 4a categoria

 

Models

Aval (llicències d'obres i contractacions)

 

SUBVENCIONS ENTITATS 2017