Seu electrònica

Data i hora oficials
21/1/2018  13:28

Estructura i Certificats digitals

L'Ajuntament de Vimbodí i Poblet té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://www.seu.cat/vimbodiipoblet. L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça.
També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del Contractant:
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=vimbodi&reqCode=viewDetail&idCap=7834974&
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Tràmits electrònics:
URL: https://tram.ajuntaments.info/tram/548/catala/principal/20AB29E7AA6646CBA7E396C16672FE94.asp
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Recaptació de tributs
URL: https://www.base.cat/web/ca/ens/SobreBASE/OnAdrecar-se/XarxaAjuntaments/ConcaBarbera/Vimbodi.html
Emès per a: BASE - Gestió d'ingressos
Tipus de certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Notificacions electròniques:
URL: https://usuari.enotum.cat
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur  

Tauler electrònic:
URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4305420002
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Sistemes de signatura digital acceptats
Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.

Segells electrònics d'òrgan emprats
Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats a l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el Registre d'entrada i sortida.
  • Notificació electrònica a ciutadans i empreses.
  • Tauler electrònic d'anuncis i edictes.