Seu electrònica

Data i hora oficials
18/12/2017  17:35

Per la present i donant compliment al Decret d’Alcaldia 256/2017, de data 11 de desembre de 2017, us convoco a la sessió plenària ordinària d’aquesta Corporació que tindrà lloc a la Sala d’Actes d’aquest Ajuntament, el proper dijous dia 14 de desembre de 2017, a les 19:00 hores, d’acord amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.                  Aprovació si s’escau de les actes dels plens 7, 8 i 9/2017 de 19 d’octubre, de 25 d’octubre i de 23 de novembre de 2017.

2.                  Dació de comptes dels decrets dictats (221 a 255) i assumptes de presidència

3.                  Aprovació si s’escau del calendari de pagaments de BASE 2018.

4.                  Aprovació certificació final d’obra del projecte museogràfic del centre de visitants del Monestir de Poblet.

5.                 Precs i Preguntes.

 

 

 

Vimbodí i Poblet, 11 de desembre de 2017